Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

 Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet?

Minu oma mõiste õpikeskkond kohta  on selline – see on koht kus toimub õppimine, mis meid ümbritseb õppimise protsessi jooksul. Samas (M.Laanpere) definitsiooniga ma olen väga nõus: Õpikeskkond – õppijat ümbritsev füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond, mis hõlmab õpetajat/koolitajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitusega, õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid, jms.

Continue reading “Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis”

Essee. Eesti kooliinformaatika täna: põhiprobleemid ja võimalikud lahendused

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  areng ja rakendamine paljudes eluvaldkondades avaldab pöördumatut mõju meie ühiskonnale, õpilased peavad omandama arvutioskusi, mis aitaksid neid edaspidises elus.

Continue reading “Essee. Eesti kooliinformaatika täna: põhiprobleemid ja võimalikud lahendused”