Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

Selle semestri  viimane teema õpikeskondade ja õpivõrgustike aines on seotud nutirakenduste ja nende kasutamisega. Ülesandeks oli katsetada ühte nutirakenduste rattal olevat rakendust. Loengu jooksul vaatasime  Maia Lusti magistritöö “Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele” presentatsiooni. Mulle Maia töö  meeldis, on väga praktiline.  Tänan Maia!

Continue reading “Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad”

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

 Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet?

Minu oma mõiste õpikeskkond kohta  on selline – see on koht kus toimub õppimine, mis meid ümbritseb õppimise protsessi jooksul. Samas (M.Laanpere) definitsiooniga ma olen väga nõus: Õpikeskkond – õppijat ümbritsev füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond, mis hõlmab õpetajat/koolitajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitusega, õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid, jms.

Continue reading “Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis”