Uurimisprobleem

Uurimisprobleem ja eesmärk

Huviringis puuduvad digivahendid inglise keele õppimiseks. Uuringu eesmärgiks on luua ja testida digi õppematerjale, mis toetavad  huviringi ainekavas kirjeldatud digipädevuste arendamist.
Minu lõputöö eesmärgiks on luua ja testida digi õppematerjale (digikursus) inglise keele õpetamiseks CALL (computer assisted language learning) raamistiku kaudu mis toetavad “SmartKids OÜ” huviringi ainekavas kirjeldatud keele oskuse  arendamist, mis aitaks olla kursis uute õppimis- ja õpetamismeetoditega ning muudaks õpetaja elu ja töö huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.

Uurimisküsimused

  • Kuidas toetada  kõige efektiivsemalt  inglise keele tundi dig vahendite abil?
  • Kuidas koostada digivahendid CALL (computer-assisted language learning) metodoloogia järgi?
  • Millised takistused ja võimalused võivad tekkida tunni jooksul?
  • Kuidas määrata kas digivahendid toetavad arengut või mitte?