Uurimisprobleem

Uurimisprobleem ja eesmärk

Huviringis puuduvad digivahendid inglise keele õppimiseks. Uuringu eesmärgiks on luua ja testida digi õppematerjale, mis toetavad  huviringi ainekavas kirjeldatud digipädevuste arendamist.
Minu lõputöö eesmärgiks on luua ja testida digi õppematerjale (digikursus) inglise keele õpetamiseks CALL (computer assisted language learning) raamistiku kaudu mis toetavad “SmartKids OÜ” huviringi ainekavas kirjeldatud keele oskuse  arendamist, mis aitaks olla kursis uute õppimis- ja õpetamismeetoditega ning muudaks õpetaja elu ja töö huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.

Uurimisküsimused

  • Kuidas toetada  kõige efektiivsemalt  inglise keele tundi dig vahendite abil?
  • Kuidas koostada digivahendid CALL (computer-assisted language learning) metodoloogia järgi?
  • Millised takistused ja võimalused võivad tekkida tunni jooksul?
  • Kuidas määrata kas digivahendid toetavad arengut või mitte?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s