Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

Selle semestri  viimane teema õpikeskondade ja õpivõrgustike aines on seotud nutirakenduste ja nende kasutamisega. Ülesandeks oli katsetada ühte nutirakenduste rattal olevat rakendust. Loengu jooksul vaatasime  Maia Lusti magistritöö “Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele” presentatsiooni. Mulle Maia töö  meeldis, on väga praktiline.  Tänan Maia!

 Scratch Jr

Põnev ja kasulik keskkond mida ma olin kasutanud on Scratch Jr. See on tasuta programmeerimis keskond mis on mõeldud just lastele vanusega 5-7. Keskkond on väga lihtne ja arusaadav, mis tutvustab teid programmeerimise alustega ning lihtsustab  algoritmide mõistmist. Mängu jooksul lastel tekkib arusaamine mis algoritmika ja programmeerimine on. With ScratchJr, young children (ages 5-7) learn important new skills as they program their own interactive stories and games.

Since I need this short overview also in English for my job, I hope it is ok to write few words in English, not Estonian.The idea of the Scratch Jr is to connect programming blocks with each other to make character to jump, walk, run etc. Before I introduced Scratch to my child, I draw posters with commands and placed them on the floor. I would make my son to jump, walk left, turn 90 degrees. Once he learned how to listen and found similarities it was very easy for him to adapt to Scratch.

By snapping together graphical programming blocks, children can make characters move, jump, dance, and sing. In the process, children learn to solve problems, design projects, and express themselves creatively on the computer. They also use math and language in a meaningful and motivating context, supporting the development of early-childhood numeracy and literacy. With ScratchJr, children don’t just learn to code, they code to learn. It is an interesting fact I have learned about Scratch, I did not know that it was collaboration between the Lifelong Kindergarten research group at the MIT Media Lab. MIT Media Lab is also involved in research with LEGO Foundation. Since I run LEGO education classes for kids, it was interesting fact for me. I am very happy there is such an APP which I can apply during my classes. Please find bellow few snapshot on various program screens.  Program enables to created different projects with different characters and backgrounds which makes it much more interesting and engaging.

  

  

 Duolingo

Veel katsetamiks valisin Duolingo. Duolingo on tasuta Android Äpp,  Duolingo tiim väidab, et 34 tundi keeleõpet nende keskkonnas võrdub terve semestriga korralikus ülikoolis. Keskkonda saab tasuta kasutada ja õppimine käib mugavalt, mänguliselt ning motiveeriva süsteemiga. Lisaks nutiseadmes kasutamisele on võimalus ka veebiversioonis lugemist, kirjutamist, kuulamist, rääkimist väga paljudes keeltes arendada. Keeleõpetajad peavad keskkonna poolt kasutatavat metoodikat efektiivseks viisiks kuidas keelt õppida. Äpp võimaldab õppida rääkimis oskusi ja   uusi sõnu.

Arvan et üks puudutus on see, et app ei ole  eesti keeles veel saadav ja mistahes õpitavat keelt on vaja omandada läbi inglise või teise keele. Testinud õpetajad tõdesid, et sellele vaatamata meeldis keskkond väga paljudele nende õpilastele ja mitmed jäidki seda kasutama. Duolingot saavad kasutada inimesed erineva keele oskuse tasemega (nõrk, keskmine ja hea)  on võimalus valida ülesandeid erineva raskus tasemetega.

Keele õppimisel Äpp annab erinevaid virtuaalseid auhindu, seegaseda saab võrrelda sõbra või õpikaaslasega, kes kuhumaani jõudis. Nüüd virtuaalsed auhinnad on väga populaarne trend ja hea meel et selline võimalus on ka Duolingos.

Ülesande teostamise lõpus Äpp näitab teie vead ning samuti õige vastuse. Teksti kuulamiseks saab kiirust muuta. Erinevate tasemete möödumisel saab alati ka tagasi pöörduda ja läbitud materjali korrata. Screenshottid:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s