ÕPIHALDUSSÜSTEEMID

image

Õpisüsteem, mida ma ise kasutan oma huviringis  on Easygenerator. 

See on õpihaldussüsteem, sest selle abil saab hallata kursusi, jagada õppijatega õppematerjalid, testid, postitada ülesanded ja kontrollida tulemusete %.

Watson (2007) selgitab  et LMS on selline framework  mis käsitleb kõiki
õppeprotsessi aspektid, ehk milles siis seisneb õpihaldussüsteeme (LMS) pedagoogiline efekt.  (Siemens 2004) arvab , et need süsteemid absoluutselt ei sobi just kõrghariduse kontekstis ja veel vähem kvalifikatsiooni tõstmise kursuse puhul.

Mis on õpihaldussüsteemi kasutamise alad:

  • Ressursside modifitseerimine ja kasutamine
  • Materjali viimine õppijani (kogutud ühte konkreetse kohta, sorteeritud teemade/kuupäevade või muu kategooria alusel)
  • Tegevused ja ülesanded on koondatud ja grupeeritud, varustatud materjalidega ja kuupäevadega
  • Standardiseeritud testid
  • Koostöö õppijate vahel (kui süsteem võimaldab nt. foorumi pidamist või kommenteerimist)
  • Õppijate juhtimine (lubamine kursusele, rühmade moodustamine, hinded jms) ja toetamine

See kõik on võimalik teha Easygenerator-is. Eelkõige tuleb lüüa endale õpetaja kontot ning seejärel hakata looma õpperühmi.  Iga kasutaja saab seadistada teavitusi vastavalt enda eelistustele ja ajakavale.

Mugavus ja kiirus on väga tähtis, platform on ilusti üles ehitatud ja mugav kasutada.

  1. Uue kursi loomine:

 

Keskond1

 

2. Võimalik luua uue või moodustada vanad tunnid (teemad)

 

Keskkond3

3. Sama ekraani peal saab juurde panna konteksti, quizzid ja testid

keskkond5

4. Kontekstiks saab kasutada Text, Video, Images, Hotspot Pildi peal ja HTML custom koodid.

keskkond6

5. Tulemuse taabel on selline:

 

keskkond7

 

 

Easygenerator plussid: mugav, lihte.

Miinuseda: mitte Cloud based,  ei võimalda tagasisidet. Templaitide kasutamie võimalust ei ole. Ainult Inglise Keeles.

Seelest LMS on mul piisab mis  vaja teha huviringi kontekstis, aga tunnen veel huvi Soos Vastu, (Cloud-based, software-as-a-service (SaaS) tools easily allow organizations to
make a transition from one system to another), Kasper Spiro report.

Tänan.

Viidet

Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become? TechTrends, 51(2), 28–34. http://doi.org/10.1007/s11528-007-0023-y

Siemens, G. (2004, 22. november). Learning Management Systems: The wrong place to start learning[ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm,

NB Elearnspace aadress ei töötanud, sain infot siit (http://www.uiah.fi/eped/?p=21)

 

 

 

 

 

 

 

 

postitus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s