Ainetevaheline õpiprojekt

eTwinning projekt Maitsetaimede kasvatamine”

Logo_eTwinning

Projekti eduka läbiviimise toetamiseks otsustasime luua kinnise õpihaldussüsteem eTwinningu portaali MyTwinspace keskkonnas ja kodulehekülje Blogger keskkonnas.
Sisuline projekti töö toimub MyTwinspace keskkonnas. MyTwinspace on kinnine turvaline keskkond, kus projekti osalejad võivad projekti erinevatel etappidel omavahel suhelda. Kuna eduka projekti tunnistuseks on see, et igaühel on võimalus projekti osalejate (õpetajate ja õpilaste) tegevusi jälgida, häid kogemusi ja inspiratsiooni saada siis otsustasime luua ka avatud keskkonna. Selle jaoks valisime Blogger (https://etwingrowingherbs.blogspot.com/). Erinevalt MyTwinspace’sist ei kavatse me kasutada Bloggerit projektide osalejate suhtlemisks, vaid projekti tööde ja tulemuste kajastamiseks. Selle abiga on meie projektiideid ja käiku võimalik kasutada edaspidi mõnes teises koolis.

Projekti kirjeldus

Blog https://etwingrowingherbs.blogspot.com/

Sait https://sites.google.com/view/etwin/home

Õpikeskkonna skeem

shema

Rühmatöö: Jelena R, Jelena S, Tatjana, Maria B

Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

Selle semestri  viimane teema õpikeskondade ja õpivõrgustike aines on seotud nutirakenduste ja nende kasutamisega. Ülesandeks oli katsetada ühte nutirakenduste rattal olevat rakendust. Loengu jooksul vaatasime  Maia Lusti magistritöö “Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele” presentatsiooni. Mulle Maia töö  meeldis, on väga praktiline.  Tänan Maia!

Continue reading “Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad”

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

 Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet?

Minu oma mõiste õpikeskkond kohta  on selline – see on koht kus toimub õppimine, mis meid ümbritseb õppimise protsessi jooksul. Samas (M.Laanpere) definitsiooniga ma olen väga nõus: Õpikeskkond – õppijat ümbritsev füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond, mis hõlmab õpetajat/koolitajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitusega, õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid, jms.

Continue reading “Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis”

Essee. Eesti kooliinformaatika täna: põhiprobleemid ja võimalikud lahendused

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  areng ja rakendamine paljudes eluvaldkondades avaldab pöördumatut mõju meie ühiskonnale, õpilased peavad omandama arvutioskusi, mis aitaksid neid edaspidises elus.

Continue reading “Essee. Eesti kooliinformaatika täna: põhiprobleemid ja võimalikud lahendused”