Uurimisprobleem

Uurimisprobleem ja eesmärk

Huviringis puuduvad digivahendid inglise keele õppimiseks. Uuringu eesmärgiks on luua ja testida digi õppematerjale, mis toetavad  huviringi ainekavas kirjeldatud digipädevuste arendamist.
Minu lõputöö eesmärgiks on luua ja testida digi õppematerjale (digikursus) inglise keele õpetamiseks CALL (computer assisted language learning) raamistiku kaudu mis toetavad “SmartKids OÜ” huviringi ainekavas kirjeldatud keele oskuse  arendamist, mis aitaks olla kursis uute õppimis- ja õpetamismeetoditega ning muudaks õpetaja elu ja töö huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.

Uurimisküsimused

  • Kuidas toetada  kõige efektiivsemalt  inglise keele tundi dig vahendite abil?
  • Kuidas koostada digivahendid CALL (computer-assisted language learning) metodoloogia järgi?
  • Millised takistused ja võimalused võivad tekkida tunni jooksul?
  • Kuidas määrata kas digivahendid toetavad arengut või mitte?

Ainetevaheline õpiprojekt

eTwinning projekt Maitsetaimede kasvatamine”

Logo_eTwinning

Projekti eduka läbiviimise toetamiseks otsustasime luua kinnise õpihaldussüsteem eTwinningu portaali MyTwinspace keskkonnas ja kodulehekülje Blogger keskkonnas.
Sisuline projekti töö toimub MyTwinspace keskkonnas. MyTwinspace on kinnine turvaline keskkond, kus projekti osalejad võivad projekti erinevatel etappidel omavahel suhelda. Kuna eduka projekti tunnistuseks on see, et igaühel on võimalus projekti osalejate (õpetajate ja õpilaste) tegevusi jälgida, häid kogemusi ja inspiratsiooni saada siis otsustasime luua ka avatud keskkonna. Selle jaoks valisime Blogger (https://etwingrowingherbs.blogspot.com/). Erinevalt MyTwinspace’sist ei kavatse me kasutada Bloggerit projektide osalejate suhtlemisks, vaid projekti tööde ja tulemuste kajastamiseks. Selle abiga on meie projektiideid ja käiku võimalik kasutada edaspidi mõnes teises koolis.

Projekti kirjeldus

Blog https://etwingrowingherbs.blogspot.com/

Sait https://sites.google.com/view/etwin/home

Õpikeskkonna skeem

shema

Rühmatöö: Jelena R, Jelena S, Tatjana, Maria B

Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

Selle semestri  viimane teema õpikeskondade ja õpivõrgustike aines on seotud nutirakenduste ja nende kasutamisega. Ülesandeks oli katsetada ühte nutirakenduste rattal olevat rakendust. Loengu jooksul vaatasime  Maia Lusti magistritöö “Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele” presentatsiooni. Mulle Maia töö  meeldis, on väga praktiline.  Tänan Maia!

Continue reading “Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad”